Tábor - Čekanice

Příměstská část

 

Cyklistická trasa

Krátký výlet do Chotovin

Délka trasy: 23 km
Obtížnost trasy: střední
Povrch trasy: Převážně málo frekventované asfaltové silnice.
Vedení trasy:
Tábor – Čekanice – Vrážná – Chotoviny a zpět přes Liderovice – Radimovice u Tábora – Nasavrky a Tábor Náchod.

Popis trasy:
Výchozí bod této trasy se nachází v Táboře mezi Autobusovým nádražím a nádražím ČD. Vyjedeme po značené cyklotrase č. 1177, směrem na most přes železniční trať. Přejedeme most (pouze pro pěší a cyklisty) do Blanického předměstí a Čekanic a stále pokračujeme po cyklotrase č. 1177. Po zdolání stoupání k čekanickému hřbitovu se nám naskytne netradiční výhled na Tábor a blízké okolí. Po dvou kilometrech přijedeme na křižovatku, kde opustíme cyklotrasu č. 1177 a odbočíme doleva, směr Chotoviny. Po asfaltové silnici vedoucí lesem se dostaneme k obci Vrážná, kterou projedeme. Po pravé straně míjíme dva rybníky Netušil a Dlážděný. Za obcí Vrážná nás čeká výjezd do kopce. Na vrcholu tohoto stoupání se otevírá nádherný rozhled do širokého okolí. To se již blížíme k hlavnímu místu naší trasy – Chotovinám.
Po krátkém stoupání sjedeme na křižovatku, kde hlavní silnice odbočuje doleva, my však pokračujeme ještě přímo. Po levé ruce vidíme na návrší věž kostela, který tvoří dominantu obce. Pod kostelem začíná alej vzrostlých stromů, na jejímž konci se nachází vstup do zámecké zahrady opatřený masivní kovovou bránou. Zámek i park je však bohužel uzavřen a veřejnosti nepřístupný.
Od zámecké brány se vrátíme zpět na křižovatku, kde po cyklotrase č. 1176 odbočíme doprava a sjedeme přes trať ke státní silnici E55. Trasa pokračuje na protější straně této komunikace, kterou je nutno přejít. Pozor, na E 55 je zvýšený provoz motorových vozidel v obou směrech!
Cesta pokračuje směrem k obci Liderovice, na následující křižovatce opustíme cyklotrasu č. 1176 a odbočíme doleva, takřka do protisměru na cyklotrasu č. 11. Po levé ruce míjíme mlýn Lapáček a přijedeme do obce Liderovice. V této obci se nachází tvrz ze 14. století. V gotické stavbě se dochovala velká síň a sklepy. V současné době je zastavěna do komplexu budov, kde je v provozu výroba nábytku. Za touto obcí leží po obou stranách několik rybníků – Návesní rybník, Liderovický, Podlesek a Košín. Na další křižovatce za Liderovicemi odbočujeme doleva na Radimovice u Tábora a dále, stále po cyklotrase č. 11, do Nasavrk. Poslední úsek trasy vede na křižovatku v obci Hejlov, kde odbočujeme doleva a přijedeme do předměstí Tábora – Náchod. Po silnici č. 603 se dostaneme do centra Tábora.

Text: Stanislav Mareš, Ing. Karel Nebes, Infocentrum Město Tábor