Tábor - Čekanice

Příměstská část

 

Historie

V roce 1420 se stali Čekanice obcí Táborskou; v roce 1625 koupil vesnici od města Tábora císařský generál Martin de Hoeff-Huerta. Po něm držela Čekanice Anna Marie z Varrensbachu a ta prodala posléze jednu část obce Zikmundu Myslíkovi, město Tábor v roce 1658 koupilo Myslíkovu část zpět a připojilo jí k obci Táborské. Tři dvory kmecí patřili ve vesnici též Prokopům z Hejlovce.

Ze sedláckých rodin v Čekanicích usedlých se připomínají: Rod Novotných (1678), Plachých (1719), Bílých na čís. 11 (1724) a na čís. 26 (1735), Voráčkův (1726), Pudilovi (1777) na čís. 6. Rodina Bílých (Milan Bílý) a Pudilových (Pavla Pudilová), ještě dodnes (2008) v Čekanicích bydlí.

Jako majitelé hostince „Na Zavadilce“ jsou známi např. Antonín Madotti (1695), Martin Mazín (1698) a Jan Pavliš (1784).

Ottův slovník naučný uvádí, že k roku 1890 zde bylo 57 domů s 429 obyvateli. A tři místní v širším okolí známé cihelny.

V obci působil atletický klub „Táborita“, který vznikl 16. dubna 1904.

13.února 2002 byla zahájena výstavba dálnice D3 (4 km úsek od Čekanic do Chotovin).

Pamětihodnosti v obci

Původní školní budova byla vystavěna v obci roku 1877 - 7.října 1877 byla vysvěcena jako jednotřídka – a vyučovalo se zde až do roku 1908, kdy byla otevřena a 6. září 1908 vysvěcena nová moderní budova, která jako škola slouží dodnes.

Kaplička v obci pochází z roku 1834.

Zdroj: Wikipedia